Kants kentheorie in woord en gebaar

Samenvatting

Leerlingen beelden Kants kentheorie uit in een zelfgemaakt toneelstuk en bediscussiëren vervolgens met de klas de juistheid ervan.

Domein

Kennistheorie

Kernbegrippen

Kant, kennistheorie, kentheorie

Benodigde tijd

60-90 minuten

Vereiste voorkennis van leerlingen

Kentheorie van Descartes, Locke en Hume

Rationalisme-empirismedebat

Lesniveau

Vwo 5, Vwo 6

Lesplan

De les is als volgt opgebouwd:

 • Leerlingen lezen individueel de stof over Kants kentheorie in de gebruikte methode, of bestuderen dit als huiswerk vooraf;
 • De docent splitst lln. in een uitbeeldgroep en een controlegroep (twee gelijke groepen);
 • De uitbeeldgroep krijgt de opdracht om Kants kentheorie uit te beelden in woord en gebaar. Ze krijgen daarbij de beschikking over materiaal als stiften, papier, een muts, een bril, een vuilniszak en of andere zaken die de docent ter beschikking stelt. De bedoeling van de uitbeelding is om inzicht te geven in de verschillende onderdelen van Kants kentheorie en de onderlinge samenhang van de onderdelen;
 • De controlegroep krijgt de opdracht om zelf een schema te tekenen van de theorie en om kritische vragen te bedenken aan de uitbeeldgroep;
 • De docent begeleidt afwisselend beide groepen;
 • De groepen komen na 20 min. voorbereidingstijd samen;
 • De uitbeeldgroep beeldt uit, de controlegroep vergelijkt de uitbeelding met het eigen schema en stelt na afloop kritische en verhelderende vragen;
 • De docent inventariseert de verschillen tussen de uitbeelding en het schema van de controle groep en discussieert met de klas over de juiste weergave.

 

Leerdoelen

De leerling kan:

 • de verschillende onderdelen van Kants kentheorie noemen en hun onderlinge samenhang uitleggen (begrijpen)

Benodigd materiaal

 • Divers materiaal voor de uitbeelding: stiften, papier, een willekeurig voorwerp, een bril, een muts, een vuilniszak
 • Grote vellen papier en stiften voor het schema van de controlegroep

 

Suggesties voor vervolglessen

Vervolgles over Kants kentheorie

Auteur

Hélène Vlessing, Dyane Til, Sanne ten Wolde, Boris van Meurs

Bijlagen


Schrijf een bericht