John Locke en het maatschappelijk verdrag

Samenvatting

De leerlingen gaan zelfstandig aan de slag met de contractfilosofie van John Locke. Allereerst lezen ze een korte tekst, wanneer ze de hoofdlijnen verwerken in een stripverhaal. Als laatste maken zij nog een aantal verwerkingsvragen.

 

Domein

Sociale filosofie

Kernbegrippen

Locke, maatschappelijk verdrag, natuurrechten, natuurtoestand, sociaal contract, stripverhaal

Benodigde tijd

50 minuten

Vereiste voorkennis van leerlingen

Contracttheorie Hobbes (wel handig, niet per se nodig)

Lesniveau

Havo 4, Havo 5, Vwo 4, Vwo 5

Lesplan

Docent vertelt de leerdoelen en deelt daarna de opdracht uit en helpt de leerling waar nodig. Na afloop wordt de opdracht besproken en wederom de leerdoelen besproken. Zie de werkbladen: deze spreken voor zich.

 

Leerdoelen

De leerlingen kunnen het denken van Locke over natuurrechten, natuurtoestand en sociaal contract uitleggen en visueel weergeven.

 

Benodigd materiaal

Werkvorm John Locke (zie bijlage)

Suggesties voor vervolglessen

 Contractfilosofen

Auteur

Boer, D.

Bijlagen


Schrijf een bericht