Integratie: multiculturalisme, nationalisme en liberalisme

Samenvatting

In deze les gaan de leerlingen pleidooien houden over integratie en drie verschillende perspectieven daarop: multiculturalisme, liberalisme en nationalisme. Zie kiezen één van de drie standpunten en houden vervolgens een discussie. De docent geeft een inleiding tot het vraagstuk van integratie aan de hand van een powerpoint-presentatie.

Domein

Sociale filosofie

Kernbegrippen

integratie, liberalisme, migratie, multiculturalisme, nationalisme, vluchtelingen

Benodigde tijd

50 tot 60 minuten

Vereiste voorkennis van leerlingen

Geen voorkennis is vereist.

Lesniveau

Havo 4, Havo 5, Vwo 4, Vwo 5

Lesplan

Eerst geeft de docent een inleiding tot het vraagstuk van integratie in Nederland en tot drie mogelijke standpunten m.b.t. dat vraagstuk, te weten multiculturalisme, nationalisme en liberalisme. Vervolgens moeten de leerlingen één van de drie standpunten kiezen. Zodoende ontstaan er drie groepen in het klaslokalen: de multiculturalisten, nationalisten en liberalisten. Iedere groep bereidt een pleidooi voor het eigen standpunt voor. Nadat iedere groep zijn/ haar pleidooi heeft gegeven, beginnen de leerlingen een discussie over het vraagstuk van integratie.

Leerdoelen

De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat het nationalisme, multiculturalisme en het liberalisme inhouden.

De leerlingen kunnen met betrekking tot het vraagstuk van integratie een eigen standpunt betrekken en beargumenteren.

Benodigd materiaal

Zie bijlagen.

Auteur

Martin Struik

Bijlagen


Schrijf een bericht