Het schip van Theseus

Samenvatting

Deze les maakt het mogelijk om een onderwijsleergesprek te geven aan de hand van een presentatie van verschillende concrete voorbeelden die het gedachte-experiment van het schip van Theseus illustreren.

Domein

Examen havo

Kernbegrippen

Het schip van Theseus, kwalitatieve identiteit, nummerieke identiteit

Benodigde tijd

50 tot 60 minuten

Vereiste voorkennis van leerlingen

Hfst. 1 van het boek Ik. Filosofie van het zelf.

Lesniveau

Havo 5

Lesplan

Zie de powerpoint-presentatie.

Leerdoelen

De leerlingen kunnen in eigen woorden het verschil tussen kwalitatieve en nummerieke identiteit uitleggen aan de hand van het gedachte-experiment van het schip van Theseus.

Benodigd materiaal

Zie powerpoint-presentatie.

Suggesties voor vervolglessen

Een les over Lockes criterium voor persoonlijke identiteit.

Auteur

Olle Spoelstra

Bijlagen


Schrijf een bericht