GLVM – H7 Virtuele biotoop – ET 30

Samenvatting

Leerlingen gaan aan de slag met hun eigen smartphone en filmen hoe zij (elementen van) de virtuele biotoop en sociaal atomisme herkennen in hun eigen leven.

Domein

Examen vwo

Kernbegrippen

sociaal atomisme, virtuele biotoop

Benodigde tijd

1 les

Lesniveau

Vwo 6

Lesplan

  • Bespreek de betekenis van het begrip ‘virtuele biotoop’, a.d.h.v. de film/casus Her (p.169) (5 min.)
  • Deel de klas in groepen van drie of vier leerlingen

Opdracht (45 min.)

Stap 1: leerlingen bedenken samen voorbeelden van hoe de virtuele biotoop kan leiden tot sociaal atomisme in hun eigen leven.

Stap 2: leerlingen maken een kort filmpje (max. 2 minuten) over een voorbeeld van sociaal atomisme, op basis van één (of meer) van de vijf kenmerken van de moderniteit:

  • Individualisering
  • Rationalisering
  • Vrije markt
  • Opkomst van de techniek
  • Moderne instituties

Stap 3: de groepen tonen de filmpjes aan de klas. Vraag aan de leerlingen welke kenmerk(en) zij herkennen in het filmpje.

Stap 4: vul als docent de voorbeelden aan, wanneer één of meerdere kenmerken niet aan bod zijn gekomen in de getoonde filmpjes.

 

(Eventueel extra opdracht: maak nog een kort filmpje waarin je laat zien dat één of meerdere van deze kenmerken juist NIET leiden tot sociaal atomisme).

Leerdoelen

Eindterm 30

Benodigd materiaal

Smartphone

Auteur

Egbert de Jong

Bijlagen


Schrijf een bericht