GLVM – H4 en tekst Locke – ET 13-19

Samenvatting

Een grote hoeveelheid lees- en verwerkingsvragen waarmee hoofdstuk 4 en de tekst van Locke zelfstandig door leerlingen doorgewerkt kunnen worden, vervolgens een lesplan voor een klassengesprek om de stof te bespreken en verder uit te leggen.

Domein

Examen vwo

Kernbegrippen

autonomie, existentialisme, individu, Kant, Kierkegaard, Locke

Benodigde tijd

Twee lesuren (ongeveer 90 minuten), afhankelijk van wat je de leerlingen zelfstandig laat doen buiten de les

Vereiste voorkennis van leerlingen

Hoofdstuk 1 t/m 3 van GLVM.

Of basiskennis over de Verlichting, Kant, Locke, existentialisme

Lesniveau

Vwo 6

Lesplan

Dit lesplan bestaat uit twee delen.

Ten eerste is er een uitgebreide set vragen waarmee leerlingen zelfstandig H4 en de tekst van Locke kunnen verwerken. Je kunt er voor kiezen deze als huiswerk voorafgaand aan de les te laten maken en ze te bespreken in de klas, of om ze in de les te maken, of een mix van voorbereiding en in de les maken.

Ten tweede is er een set verwerkingsopdrachten in groepjes, die bedoeld zijn om in de klas te maken en te bespreken.

In de bijlage vind je alle vragen en opdrachten.

 

Voorstel voor globale indeling in een les van 90 minuten:

  • 15 minuten introductie
  • 25 minuten optioneel lln zelfstandig lezen en tekstvragen maken
  • 10 minuten verwerkingsopdracht in groepje
  • 15 minuten klassengesprek
  • 12 minuten verwerkingsopdracht in groepje
  • 10 minuten speling, reflectie, uitloop

Leerdoelen

De leerling kan:

  • de stof van ET 13 t/m 19 uitleggen
  • een eigen opvatting formuleren over vrijheid en autonomie, in relatie tot zijn eigen opvatting van het goede leven (creëren)
  • uitleggen wat het ‘autonome individu’ betekent in het protestantisme, bij Locke en Kant, bij Kierkegaard en in het existentialisme
  • kan zijn eigen opvattingen van autonomie vergelijken met de bovenstaande opvattingen van autonomie (kritiseren)

Benodigd materiaal

Vragen en opdrachten in de bijlage.

Suggesties voor vervolglessen

Primaire tekst Kierkegaard. Volgende hoofdstuk.

Auteur

Eva Pallandt, Dyane Til, Marijne van Dam

Bijlagen


Schrijf een bericht