Foucault: waarheid en macht

Samenvatting

Deze les behandelt het denken van Foucault over het vertoog, disciplinerende macht en het panopticum. De les is desgewenst aan te vullen met een uitgebreide verdiepingstekst met vragen en met toepassingsopdrachten (in de bijlagen).

Domein

Antropologie, Sociale filosofie

Kernbegrippen

disciplinering, Foucault, instructie, macht, normalisering, vertoog, waarheid

Benodigde tijd

50 minuten + desgewenst meer tijd voor de verdiepingsopdracht

Lesniveau

Havo 5, Vwo 4, Vwo 5

Lesplan

Aandachtsvraag: Waarom zou je  naar je docent luisteren?

Klassikaal gesprek: De docent heeft in zijn klaslokaal veel te zeggen, maar niet alles. Een voorbeeld: een jongen zit op z’n telefoon tijdens de uitleg. De docent tolereert dit niet en pakt de telefoon af. De docent oefent zijn macht vervolgens uit.

  • welke macht vind je als leerling wel of niet acceptabel?
  • waarom accepteer je van de ene docent meer dan van de andere?
  • wie heeft er allemaal macht over jou en heb jij ook macht over de docent (wanneer)?
  • kun je situaties aangeven wanneer je macht als positief kunt zien?
  • hoe zorgt de inrichting van het klaslokaal tot een bepaald gedrag?

Video: Durf te denken – Foucault

Kijkvraag: Welke begrippen worden er genoemd?

Instructie: Uitleg aan de hand van powerpoint

Opdracht: Aan de slag met hand-out Foucault

Extra: Verdiepingsopdracht met tekst en vragen. Hier zit een analyse-opdracht in over de eigen school, en een extra opdracht over Magister. Deze laatste twee opdrachten kunnen weggelaten worden, ze kunnen ook gebruikt worden als uitgangspunt voor een klein werkstuk.

Leerdoelen

De leerling kan de begrippen vertoog, disciplinerende macht en panopticum weergeven en toepassen op een voorbeeld (begrijpen) (analyseren)

Benodigd materiaal

Suggesties voor vervolglessen

Lessenserie over valse behoeften en macht, denk aan: Marcuse, Adorno, Horkheimer

Auteur

Deirdre Boer

Bijlagen


Schrijf een bericht