Film Minortity Report

Samenvatting

In deze les wordt het eerste deel van de film Minority Report bekeken en gebruikt als casus om te spreken over rechtvaardigheid en over utilisme.

Domein

Ethiek

Kernbegrippen

deugdethiek, rechtvaardigheid, utilisme, verantwoordelijkheid

Benodigde tijd

1 lesuur

Vereiste voorkennis van leerlingen

  • moraal
  • waarden

Lesniveau

Havo 4, Vwo 4

Lesplan

Stap 1 (35 minuten):

Film kijken Minority Report. Vertel vooraf dat het gaat om een mogelijk toekomstbeeld en vraag leerlingen vooraf te bedenken hoe die toekomstige wereld verschilt van de huidige wereld.

 

Stap 2 (10 minuten)

Opdracht bij Minority Report. Laat de leerlingen voor zichzelf de opdracht (zie bijlage)

 

Stap 3 (15 minuten)

Groepsdiscussie over de vraag of de situatie in Minority Report rechtvaardiger is dan onze huidige samenleving en waarom. Kunnen we daarmee een eigen definitie maken van wat wij onder ‘rechtvaardigheid’ verstaan? De laatste vraag op het werkblad is een opstapje naar utilisme, namelijk de vraag of je mensen met bijzondere talenten mag gebruiken om in te zetten voor het welzijn van de grotere groep. Een klein gedachte-experiment: vraag leerlingen naar hun eigen talenten en vraag de rest van de groep hoe zij denken dat de talenten van elke leerlingen ingezet zouden kunnen worden.

Leerdoelen

De leerling kan:

  • de begrippen rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid en de theorie van het utilisme en de deugdethiek in een casus herkennen (begrijpen)
  • een beargumenteerd standpunt innemen over een casus (creĆ«ren)

Benodigd materiaal

  • De film Minority Report (145 min. 2002)

Suggesties voor vervolglessen

utilisme

Auteur

Simone Kamman

Bijlagen


Schrijf een bericht