Epicurus – Brief aan Menoeceus

Samenvatting

Waarom doe ik wat ik doe? In deze les doe je met leerlingen (meditatie)oefeningen over ‘waarom’ en ‘de dood’. Vervolgens lezen leerlingen de Brief van Epicurus aan Menoeceus over zijn opvattingen over filosofie en het hoogste goed: geluk.

Domein

Ethiek, Levenskunst

Kernbegrippen

Epicurus, genot, hedonisme, het goede, intrinsieke en instrumentele waarden

Benodigde tijd

1 tot 2 lesuren (afhankelijk van keuzes in oefeningen en behandeling primaire tekst) van 45 tot 90 minuten

Lesniveau

Havo 4, Vwo 4, Vwo 5

Lesplan

Lesstappen

Hieronder volgen de stappen die je met leerlingen kunt doorlopen:

 • Een citaat ter inspiratie aan leerlingen meegeven: “Leef onopvallend” (Epicurus, c. 341 – 270 voor onze algemene jaartelling, uit Fragmenten, 551)
 • Samen met leerlingen een oefening doen over ‘waarom doe je wat je doet’, waarbij ze leren wat het onderscheid is tussen intrinsieke en instrumentele waarden.
 • Samen met leerlingen een ‘meditatie’ op ‘de dood’ doen waarin ze onderzoeken hoe zij zich hiertoe verhouden en wat dit zegt over ‘geluk’
 • Leerlingen lezen de brief van Epicurus aan Menoeceus en werken hierbij vragen uit om zowel de ideeën van Epicurus helder te krijgen als de kritiek die er in zijn tijd (en nu) op hem gegeven werd (en wordt)
 • Leerlingen formuleren na het bestuderen van de visie van Epicurus een eigen visie op wat een betekenisvol leven is volgens henzelf en verwerken daarin de besproken concepten

Leerdoelen

De leerling kan:

 • de begrippen genot, het goede, intrinsieke en instrumentele waarden uitleggen (begrijpen)
 • de begrippen intrinsieke en instrumentele waarden toepassen op een voorbeeld uit het eigen leven (analyseren)
 • het hedonisme plaatsen in de tijd van Epicurus met aandacht voor de kritiek die er door anderen op wordt gegeven (analyseren)
 • implicaties van het hedonisme benoemen en verbinden met hun eigen opvatting over een goed of betekenisvol leven (kritiseren)
 • doorvragen op het standpunt van een medeleerling
 • een primaire tekst lezen

Auteur

Fransiscus Kusters

Bijlagen


Schrijf een bericht