De banaliteit van het kwaad – Milgram en Arendt

Samenvatting

Aan de hand van het Milgram-experiment wordt de relatie tussen autoriteit en verantwoordelijkheid onderzocht en in verband gebracht met de banaliteit van het kwaad van Hannah Arendt. Tenslotte passen de leerlingen het concept van ‘de banaliteit van het kwaad’ toe op de wereld en zichzelf.

Domein

Ethiek

Kernbegrippen

Arendt, macht, Milgram, verantwoordelijkheid

Benodigde tijd

1 a 2 lesuren / 50 tot 100 minuten

Lesniveau

Havo 4, Vwo 4

Lesplan

De les bestaat uit een aantal fases:

  • Introductie Milgram-experiment (aan de hand van tekst en/of filmpje)
  • Uitleg ‘de banaliteit van het kwaad’ gekoppeld aan Eichmann
  • Klassikaal gesprek over de vraag hoe de banaliteit van het kwaad terugkomt in het Milgram-experiment
  • Leerlingen bedenken zelfstandig voorbeelden van de banaliteit van het kwaad en passen dit idee toe op hun eigen leven (zie laatste slide powerpoint)
  • Bespreken antwoorden van leerlingen (klassikaal of in groepjes)

Suggestie: de les kan afgesloten worden met een discussie over de vraag of kennis van ethiek het kwaad kan voorkomen.

Leerdoelen

De leerling kan:

  • de begrippen macht, verantwoordelijkheid en de banaliteit van het kwaad uitleggen en toepassen op het Milgram-experiment (begrijpen) (analyseren)
  • nieuwe voorbeelden bedenken bij de banaliteit van het kwaad (creëren)

Benodigd materiaal

Suggesties voor vervolglessen

Verdiepingsles over Hannah Arendt aan de hand van de gratis lesbrief over Arendt van de stichting Spinozalens.

Auteur

Sjimmie Lensen

Bijlagen


Schrijf een bericht