Complete lessenserie ethiek

Samenvatting

Complete lessenserie over ethiek van de hand van Martin Struik. Met o.a. Plato, utilisme, plichtethiek, deugdethiek en Nietzsche. Én een praktische opdracht.

Domein

Ethiek

Kernbegrippen

Aristoteles, Bentham, deugd, deugdethiek, Epicurus, ethiek, herenmoraal slavenmoraal, Kant, meta-ethiek, Mill, Nietzsche, Plato, plichtethiek, Schopenhauer, sofisten, trolleyprobleem, utilisme

Benodigde tijd

hele periode

Lesniveau

Havo 4, Vwo 4

Lesplan

Zie bijgevoegde lesbrief

Leerdoelen

De leerling kan:

  • verschillende basisbegrippen uit de ethiek uitleggen en toepassen (begrijpen) (analyseren)
  • verschillende ethische theorieën uitleggen, met elkaar vergelijken en evalueren (begrijpen) (analyseren) (kritiseren)
  • een eigen beargumenteerd standpunt innemen ten aanzien van een ethische theorie (creëren) (kritiseren)
  • een ethische casus onderzoeken en daarover een beargumenteerd standpunt innemen (analyseren) (creëren)

Auteur

Martin Struik

Bijlagen


Schrijf een bericht