Casus anticonceptie

Samenvatting

Dit stukje les draait om de ethische casus of anticonceptie verplicht zou moeten worden of niet. Er wordt gekeken naar de mening en argumentatie van betrokkenen bij dit vraagstuk en vanuit diverse filosofische posities wordt op de argumentatie kritiek geleverd.

Domein

Ethiek

Kernbegrippen

deugdethiek, universalisme, utilisme, waarden

Benodigde tijd

30 minuten

Vereiste voorkennis van leerlingen

  • waarden
  • universalisme
  • utilisme
  • deugdethiek

Lesniveau

Havo 4, Havo 5, Vwo 4, Vwo 5

Lesplan

Stap 1 (15 minuten):

Laat eerst de compilatie zien van de aflevering van Rondom 10. Vraag vooraf of leerlingen op willen schrijven welke verschillende posities er in dit debat zijn. Na afloop van het fragment deze posities inventariseren op het bord.

 

Stap 2 (15 minuten):

Deel het werkblad uit en laat leerlingen de vragen in een groepje beantwoorden. Laat de groepjes die snel klaar zijn kritiek leveren op de posities van de mensen uit Rondom 10, vanuit henzelf of vanuit het utilisme of het universalisme.

Leerdoelen

De leerling kan:

  • herkennen welke waarden een rol spelen in een ethische casus (analyseren)
  • een ethische casus analyseren vanuit de posities van universalisme, utilisme en deugdethiek (analyseren)
  • een beargumenteerd standpunt innemen naar aanleiding van een actueel maatschappelijk relevant vraagstuk (creëren)

Benodigd materiaal

Auteur

Simone Kamman

Bijlagen


Schrijf een bericht