Aristoteles’ deugdethiek

Samenvatting

Een uitleg over de deugdenethiek van Aristoteles, met daarna een oefening in het bedenken van extremen bij verschillende deugden. Als verdieping het lezen van een stukje primaire tekst uit de Ethica Nicomachea (over geestigheid) en een huiswerkopdracht: zoek een deugdzaam mens.

Domein

Ethiek

Kernbegrippen

Aristoteles, deugd, deugdethiek

Benodigde tijd

1 lesuur / 60 minuten

Lesniveau

Vwo 4

Lesplan

Stap 1 (10 minuten):

Klassikale Uitleg over goed handelen volgens Aristoteles: een middenweg kiezen tussen twee extremen op basis van de rede (eindtermen: deugd, ratio, mens als gemeenschapswezen, procedurele ethiek vs persoonlijke ethiek)

 

Stap 2 (15 minuten):

Verwerking door verkenning met elkaar op het bord: nodig elke leerling uit om een goede karaktereigenschap op het bord op te schrijven en vertel daarna dat dit deugden zijn. Vertel daarna wat de kardinale deugden zijn volgens Plato en welke deugden de christelijke ethiek daaraan toevoegt. Laat de leerlingen bij de deugd die ze hebben benoemd oefenen met de extremen door een tekort en een teveel op te schrijven en te bedenken hoe je hierin het midden kunt houden. Daarna delen in tweetallen

 

Stap 3 (25 minuten):

Verdieping door samen lezen (of in stilte) van het stukje primaire tekst van Aristoteles over Geestigheid (Ethica: IV 14). Daarna bespreken hoe de extremen er uitzien en of je daar voorbeelden van kunt bedenken bij jezelf of bij een ander. Hoe kun je hierin het midden bewaren? Wat heb je nodig? Antwoord: ratio en oefening. Indien tijd over ook zelf lezen: Oprechtheid en Schaamte van Aristoteles (kan ook huiswerk zijn)

 

Stap 4 (5 minuten):

Afsluiting door terug te komen op de leerdoelen en leerlingen als huiswerk de komende week een voorbeeld van een deugdzaam persoon te laten zoeken: hoe doet die persoon dat en wat zou je van hem of haar kunnen leren? Kijk om alles na te lezen in je boek of bekijk op Youtube Crash Course Philosophy Aristotle

Leerdoelen

De leerling kan:

  • Aristoteles’ deugdethiek uitleggen (begrijpen)
  • een primaire tekst lezen

Benodigd materiaal

Auteur

Simone Kamman

Bijlagen


Schrijf een bericht