Contact

Algemene zaken

  • info@vfvo.nl

Ledenzaken

  • Heb je vragen over lidmaatschap of wil je wijzigingen doorgeven? Neem dan contact op met de ledenadministratie via ledenadministratie@vfvo.nl

Bestuur

  • voorzitter | Harm Tiggelaar | voorzitter@vfvo.nl
  • secretaris | Sjimmie Lensen | info@vfvo.nl
  • penningmeester & ledenadministratie | Nienke van Dijken | ledenadministratie@vfvo.nl
  • scholingszaken |Floor Rombout | floor@vfvo.nl
  • Spinoza! | Sake van der Wall | spinoza@vfvo.nl

Informatie over de bestuursleden

aparte mailadressen

mogelijk verenigingsfuncties en contact adressen