>   minicollege  >   waarheid in de media

waarheid in de media

Kennisclip over mediawijsheid gemaakt in opdracht van de VFVO. De filosofen Henk Oosterling en Marcel Becker praten over media, waarheid en wijsheid door de eeuwen heen. Zorgen algoritmes voor waarheidsbubbels? Wat moeten we denken van ChatGPT? Filosofisch licht op de media in onduidelijke tijden.

gemaakt door: InKader — www.inkader.nl

 Bibliografie & Verder Lezen

Marcel Becker

  • Plato, ‘Gorgias’, in: Verzameld werk, vertaald door Xaveer de Win. Baarn: Pelckmans, 1999 (1962-1965), deel I
  • Aristoteles, Rhetorica. Vert. door M. Huys. Groningen: Historische Uitgeverij, 2004.
  • Dwiwedi, Y. a.o., ‘Opinion Paper: So what if ChatGPT wrote it? Multisciplinary Perspectives on Opportunities, Challenges and Implications of Generative Conversational AI for Research, Practice and Policy. (editorial opinion paper International Journal of Information Management 71 (2023) 1-63.
  • Fry, H., Algoritmes aan de macht. Hoe blijf je menselijk in een geautomatiseerde wereld? Amsterdam: De Geus, 2018 (vert. uit het Engels)
  • Schnitzeler, H., Wij nihilisten. Een zoektocht naar de geest van digitalisering. Amsterdam: De Bezige Bij, 2021.
  • Sharon, T., Towards a Theory of Justice for the digital Age. In Defence of Sphere and Value Pluralism. Nijmegen: Radboud University, 2023.

Henk Oosterling