260324

Wat maakt de mens? Studiemiddag voor filosofiedocenten in het VO

Universiteit Tilburg organiseert een relevante studiedag 26 maart over het examenonderwerp!

Deze studiemiddag over het examenonderwerp voor VWO – Wat maakt de mens? – is gericht op het delen en ontwikkelen van (oefen)toetsvragen en (activerend) lesmateriaal, geen overbodige luxe in het eerste jaar van een nieuw examenthema. Daarnaast bieden we de gelegenheid om vragen te stellen over de eindtermen met betrekking tot mens-brein-computer en 4E-cognitie al dan niet in relatie tot dualisme en fenomenologie.

Klik hier voor meer informatie!