290224

Studiedag Islamitische Filosofie

In het kader van het reflecteren op de filosofische canon, en de roep om meer diversiteit in het curriculum, zijn wij vorig jaar begonnen met een jaarlijkse studiedag niet-westerse filosofie voor docenten in het voortgezet onderwijs. In de eerste editie stond de Chinese filosofische traditie van het Taoïsme centraal, deze keer verleggen wij de aandacht naar de bloeiperiode van de Islamitische filosofie.

Wij hebben Michiel Leezenberg en Kamel Essabane bereid gevonden om ons wegwijs te maken in deze rijke traditie. Michiel is al decennialang bezig om de Islamitische filosofie toegankelijk te maken voor het Nederlandse publiek met als laatste wapenfeit zijn vertaling van Al Farabi’s De deugdzame stad. Kamel heeft in 2022 het initiatief genomen tot een hedendaagse hervertelling van De Zoon van de Gazelle van Ibn Tufayl, een van de grote teksten uit de wereldliteratuur. De hervertelling van de Zoon van de Gazelle is speciaal geschreven met het oog op een jong publiek en leent zich dus uitstekend voor het middelbaar onderwijs.

Klik hier voor het programma en om je aan te melden.