020623

Uitnodiging inaugurele rede prof. dr. Natascha Kienstra

Op 2 juni houdt Natascha haar inaugurele rede en daaraan voorafgaand is een klein symposium, waarvoor je je via de onderstaande link kan aanmelden. Beide is gratis (met ook een uitnodiging voor de receptie). Bij dit symposium zal veel aandacht zijn voor vakdidactisch onderzoek en lesmaterialen. Filosofiedocenten zijn expliciet hier voor uitgenodigd!

https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/theologie/organisatie/jaarkalender/symposium-zorg-dragen-voor-ethische-vorming