100223

Workshop ‘XTC, klimaat en medische dilemma’s: burgerschapsonderwijs in de filosofieles’

Tijdens deze workshop voor filosofiedocenten onderzoeken we de mogelijkheden om binnen de filosofielessen in het VO bij te dragen aan het burgerschapsonderwijs zoals de Nederlandse overheid dat sinds 2021 nadrukkelijk op de kaart heeft gezet.

We gaan in gesprek over de haalbaarheid en wenselijkheid van burgerschapsonderwijs en hoe het in het vo vorm krijgt. Vervolgens worden twee contextrijke projecten gepresenteerd waarmee burgerschapsonderwijs in de filosofielessen kan worden gerealiseerd. Deze en eigen ingebrachte projecten worden gekoppeld aan documenten waarin het beoogde Nederlandse burgerschapsonderwijs wordt beschreven.

Na de bijeenkomst heb je meer kennis over het beleid en de uitvoering van het burgerschapsonderwijs en ga je naar huis met minstens twee uitgewerkte contextrijke projecten voor burgerschap in de filosofieles.

Docent: dr. Tjeerd van de Laar
Datum: 10 februari 2023
Tijd: 13.00-16.30 uur (inclusief halfuur pauze)
Zie ook: https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/center-learning-sciences/klimaat