170223

Nascholingsdag ICLON examenthema VWO: “De vraag naar de mens in relatie tot techniek en wetenschap.”

Op deze dag is het examenboek verkrijgbaar, zal deze gepresenteerd worden, en zijn de drie auteurs (Kirsten Poortier, Erik Myin en Peter Paul Verbeek) aanwezig en geven lezingen over de verschillende onderdelen van het boek. Daarnaast geven ook andere specialisten en docenten uit het wetenschappelijk en voortgezet onderwijs workshops en presentaties.
Datum en locatie

  • Datum: vrijdag 17 februari 2023
  • Tijd: 9.45 uur – 17.00 uur (inclusief borrel)
  • Locatie: Pieter de la Courtgebouw in Leiden.

    Zie ook https://www.universiteitleiden.nl/iclon/docentprofessionalisering-voortgezet-onderwijs/nascholingsdagen/filosofiedag