24/8/2022
300922

Studiedag VFVO vrijdag 30 september 9.30 – 17.00 u in Utrecht bij Seats2Meet

Save the Date! Studiedag VFVO vrijdag 30 september 9.30 – 17.00 u in Utrecht 

Locatie: https://www.seats2meet.com/en/locations/85/Seats2meet_com_Utrecht_CS

Op de laatste vrijdag van september hopen we elkaar in groten getale te ontmoeten om verder te praten over de vakvernieuwing.

We hebben een ronde door het land gehad, waarbij een heel aantal leden meegedaan met de regionale meedenksessies over een mogelijk nieuw programma filosofie. Op basis daarvan heeft het bestuur zes uitgangspunten geformuleerd. Inmiddels is er een commissie samengesteld die op basis van deze principes zal proberen te komen tot een aantal mogelijke examenprogramma’s filosofie. Op de studiedag in september willen we in de vorm van een wereldcafé met elkaar in gesprek gaan over de principes en de mogelijke uitwerkingen daarvan.

Noteer deze datum in je agenda en geef je vast op met dit formulier: https://forms.office.com/r/iW1tU04DUT

Opgeven kan uiterlijk tot en met 5 september 2022. Let op, voor toegang moeten zowel de contributie als de bijdrage voor de studiedag (€ 125 voor leden, € 60 voor studentleden) zijn voldaan.