27/5/2021

Enquête vakverenigingen

Beste collega,

Dit jaar wordt het Centraal Examen afgenomen in de context van
maatregelen rond ‘corona’: (gedeeltelijke) sluiting van scholen, het
recht om een vak niet mee te laten tellen en ruimere kans op herkansing.
Cito en CvTE zullen effecten van deze maatregelen wellicht kunnen
destilleren bij hun Toets- en Itemanalyse (TIA) op grond van de gegevens
uit Wolf, maar mogelijk zien wij meer dan uit
de statistieken kan blijken. Als vakvereniging inventariseren we daarom
met deze kleine enquête de ervaringen van docenten, zodat we deze onder
de aandacht kunnen brengen van bijvoorbeeld Cito en CvTE als input bij
de besprekingen over de normering. De enquête bestaat uit acht korte
vragen.

De enquête sluit op zaterdag 5 juni 24 u. Invullen kost minder dan 5
minuten.

De link vindt u hieronder:

https://www.formdesk.com/universiteitleiden/CE-ervaringen_in_coronatijd

De resultaten worden bekend gemaakt via https://www.platformvvvo.nl/ en vfvo.nl.

met vriendelijke groet,


Desiree Berendsen
voorzitter VFVO