6/4/2021

De winnaar van de Socratesbeker 2020 is bekend!

De winnaar van de Socratesbeker 2020 is Miriam Rasch met haar boek Frictie. Ethiek in tijden van dataïsme. De jury heeft met Frictie gekozen voor een boek dat zij maatschappelijk het meest urgent acht en het meest van een eigen filosofie vindt getuigen. Rasch verkent zonder schroom een terrein waar het denken slechts tentatief de weg weet: de zich steeds uitdrukkelijker opdringende digitale werkelijkheid. In haar boek put zij uit de ongekende rijkdom van het actuele culturele leven, van de literaire en filosofische traditie.

Daarbij bereikt Frictie wat een filosofisch boek behoort te doen: het zet aan tot denken, juist op een terrein dat nog niet volledig in kaart is gebracht. De digitale werkelijkheid breidt zich uit, wordt dominanter. Daar komt nu de grotendeels met modellen bestuurde coronasamenleving nog bij. Zonder filosofisch voorstellingvermogen en filosofische inkadering blijven die nieuwe terreinen versluierd – in die zin dat ze het licht van de kritische filosofische reflectie maar sporadisch binnenlaten. Het winnende boek slaat een bres in die versluiering. Het ontsluit, geeft woorden en wijst ten slotte een weg naar ethiek en vrijheid.

Miriam Rasch is coördinator van het Research Station aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Daarnaast is ze essayist en filosoof. Ze studeerde literatuurwetenschap en filosofie, en schrijft essays en kritieken voor onder meer De Gids, De Groene Amsterdammer en Revisor. In 2015 won ze de Jan Hanlo Essayprijs Klein voor haar essaybundel Zwemmen in de oceaan.

De jury van de Socratesbeker bestaat dit jaar uit voorzitter Bastiaan Rijpkema (Universiteit Leiden), Paul Cobben (Universiteit Tilburg), Rosan Hollak (journalist NRC), Marnix Verplancke (journalist o.a. De Morgen) en Mariska Jansen (journalist en publicist).