280421

Wereldse Waarden webinarserie voor jongeren

Stichting Cosmicus organiseert een gratis online webinarserie over waarden, door filosofen voor jongeren en andere geinteresseerden.  Sinds woensdag 31 maart wordt vijf weken lang wekelijks een lezing uitgezonden, elke lezing belicht een filosoof een andere waarde.

De data van de nog komende lezingen zijn:

28 april: Rechtvaardigheid door Erwin Kompanje

Voor meer informatie bekijk de flyer.