310521

Examenbespreking HAVO eerste tijdvak (online)

Net als de examens zullen de examenbesprekingen dit jaar anders zijn dan eerdere jaren. Voor zowel het eerste tijdvak in mei als het tweede tijdvak in juni organiseren we een examenbespreking. 

havo eerste tijdvak: maandag 31 mei, van 19.30 tot 21.00 uur 

Wegens het online karakter van de besprekingen willen we iedereen verzoeken zoveel mogelijk vragen en opmerkingen over de examens van te voren te delen via het forum van de VFVO-site. Dit zal dienen als input voor de examenbesprekingen. 

Wij wensen iedereen veel sterkte bij de correctie van de examens in een bijzonder jaar!