Spinoza! december 2020

  • De nieuwe jonge denkers
  • Een pleidooi voor meer autonomie in het filosofieonderwijs
  • Kennis maken met: filosofiedocent in het speciaal onderwijs
  • Boekrecensie Kan Lego denken?
  • Column over Kant
  • En nog veel meer…
Download