2/10/2020
201120

Studiedag niet-westerse filosofie door Filosofie Oost-West

Drie docenten filosofie in het VO onderwijs uit Amsterdam, die verbonden zijn aan de Stichting Filosofie Oost-West, organiseren een studiedag voor filosofie docenten over niet-westerse filosofie. Op deze manier willen zij bijdragen aan kennis en verdieping in de niet-westerse filosofie voor leraren in het voortgezet onderwijs. Wanneer er voldoende animo blijkt te zijn vanuit de docenten, zal deze verdieping in de niet- westerse filosofie worden uitgebreid naar jaarlijkse verdiepende studiedagen.

Programma

Op deze eerste studiedag zullen de twee grote filosofische tradities uit de Chinese filosofie, het Confucianisme en het Taoïsme, centraal staan. Hein van Dongen zal een inleiding geven over de verschillen en overeenkomsten tussen de westerse en nietwesterse wijsbegeerte. Het denken over substantie, leegte, de mens en natuur zullen hierbij aan bod komen. Vervolgens zal Dianne Sommers een verdiepende lezing verzorgen over het Confucianisme en het Taoïsme. Tot slot gaan we in groepen, met de opgedane kennis, bruikbaar lesmateriaal ontwikkelen voor de verschillende domeinen.

Praktische zaken

  • Datum & Tijd | 20 november 2020 tussen 10.00 en 17.00 uur
  • Locatie | Geertje Wielemaplein 1, 1095 MM Amsterdam, het schoolgebouw van Amsterdam Liberal Arts & Science Academie [ALASCA] op Zeeburgereiland.
  • Kosten | 150,- euro
  • Eten | Tijdens de pauze zal er een luxe lunch worden geserveerd en we sluiten af met een borrel.
  • Certificaat | Aan het eind van de studiedag zal er mede namens de VFVO een certificaat worden uitgereikt.
  • Corona | In principe zal de studiedag fysiek plaatsvinden, waarin de richtlijnen van de het RIVM worden gehandhaafd. Als dit, tegen die tijd, niet mogelijk is komen wij met een online alternatief
  • Aanmelden: zie bijlage: