23/10/2020

Lesboek voor nieuw havo-examenonderwerp Democratie

Vanaf 2022 doen havoleerlingen examen over het thema ‘Democratie: vrijheid, gelijkheid, voor wie?’. De opzet van het examenthema is enigszins gewijzigd. In tegenstelling tot vorige examenthema’s is voor het eerst de examenstof uitgewerkt in de syllabus. Deze opzet geeft meer duidelijkheid over de inhoud van de eindtermen en geeft docenten de vrijheid om eigen lesmateriaal te ontwikkelen.

Momenteel werken docenten Olle Spoelstra, Frank-Jan van Triest en Joan de Ruijter aan een voor leerlingen leesbaar tekstboek bij het examenthema. Daarnaast werkt Joan de Ruijter ook aan een young-adult roman die aansluit bij de stof van de syllabus. Beide boeken zullen in het voorjaar bij uitgeverij Lemniscaat verschijnen. De ISBN-nummers zullen al eerder beschikbaar zijn, zodat de boeken eventueel tijdig besteld kunnen worden.