19/6/2020

Overzicht overlap tussen filosofie, geschiedenis en economie bij ‘Het goede leven en de vrije markt’

Het examenonderwerp van Het goed leven en de vrije markt heeft veel raakvlakken met de vakken geschiedenis en economie. Het kan leerlingen heel erg helpen om bij filosofie te verwijzen naar wat ze bij andere vakken leren. Toch is het vaak lastig om precies te weten waar de overlap zit. Daarom heeft de SLO een overzichtsdocument gemaakt met een inventarisatie van de eindtermen van ‘Het goede leven’ die aansluiten bij eindtermen uit de examenprogramma’s van geschiedenis en economie. Je vindt het overzichtsdocument hier.