4/6/2020

Hogeschool voor Toegepaste Filosofie geaccrediteerd

Nieuwe HBO-bachelor Toegepaste filosofie

Voor het eerst sinds vier jaar is er een nieuwe hbo-opleiding toegevoegd aan het Nederlandse onderwijsbestel. Dit is de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF). De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de HTF inhoudelijk zeer positief beoordeeld, waarna de Inspectie, op basis van een eigen onderzoek, de Minister  geadviseerd heeft de HTF de status van Rechtspersoon Hoger Onderwijs te verlenen. Dat betekent dat de HTF m.i.v. 1 mei 2020 is opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (nr. 35528) en erkende propedeuse- en bachelordiploma’s (Master of Arts) mag verstrekken. Gezien de verscherpte eisen die voor het stichten van een hogeschool gelden, zal de HTF waarschijnlijk de laatste hogeschool zijn die dit lukt.

De HTF is gevestigd te Utrecht en verzorgt opleidingen in deeltijd op het gebied van Bestuur, Economie en Duurzaamheid (BED), Cultuur en Media (CM) en Onderwijs (OW). Studenten die de afstudeerrichting Onderwijs kiezen, behalen een tweedegraads onderwijsbevoegdheid in de vakken Filosofie en Burgerschap.

Beroepsopleiding Filosofie

De HTF verzorgt ‘niet-bekostigd’ onderwijs, wat wil zeggen dat zij geen overheidssubsidie ontvangt. Desondanks is het instellingstarief circa 60 procent lager dan in het reguliere hbo. Er werken bij de HTF uitsluitend hoogopgeleide docenten (minimaal master), onder wie vier hoogleraren en verschillende gepromoveerden. Veel docenten kennen het werkveld waarvoor de HTF opleidt, van binnenuit. Voor studenten die al eerder een hbo-opleiding hebben gevolgd, of die bereid zijn zich bovengemiddeld in te spannen, bestaan er versnelde trajecten van drie jaar.

De HTF leidt op voor een nieuw beroep: de Toegepast Filosoof. Zoals er ook beroepsopleidingen zijn gekomen als alternatief voor de universitaire opleidingen Rechten en Psychologie, is er nu ook een hbo-variant Filosofie. Afgestudeerden vinden werk in de bestuurlijke wereld, de culturele sector en het onderwijs. Bij de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie merken we dagelijks de gestaag groeiende belangstelling van het werkveld voor filosofisch geschoolde werknemers: mensen die een ethisch vocabulaire kunnen hanteren en conceptueel hebben leren denken. Het kost HTF-studenten dan ook weinig moeite om een stageplaats en werk te vinden.

www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl