22/6/2020

Hoe maak je een PTA voor het vak filosofie?

Het jaarlijks opstellen van het PTA is een goed moment om na te denken over de manier waarop je het schoolexamen vormgeeft. Welke accenten leg je? In welke vorm toets je de onderdelen van het examenprogramma? Neem je onderdelen van het examenonderwerp wel of niet op in je PTA? Om deze en andere vragen te helpen beantwoorden heeft de SLO een ‘gespreksleidraad’ gemaakt om met je sectiegenoten (of jezelf) in gesprek te gaan over de keuzes die gemaakt moeten worden bij het opstellen van het PTA. De gespreksleidraad en een voorbeelduitwerking van de SLO vind je hier.