26/2/2020

Nieuw vakblad voor mens- en maatschappijvakken

Het eerste nummer van het online tijdschrift Dimensies is vanaf nu gratis beschikbaar op www.dimensies.nu. Dimensies is het eerste en enige Nederlandstalige blad dat zich richt zich op onderzoek naar vakdidactiek van de mens- en maatschappijvakken.

“Er gebeurt veel interessant onderzoek in de vakdidactiek van de mens- en maatschappijvakken. Tegelijkertijd zien we dat deze kennis de docenten in het PO, VO en studenten in alle lerarenopleidingen vaak niet bereikt. Dimensies vult dit gat voor de vakken geschiedenis, maatschappijleer, aardrijkskunde, economie, filosofie en levensbeschouwing. “Met de wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden in ons blad willen we bijdragen aan beter onderwijs en vakoverstijgende didactiek op deze gebieden”, aldus Tessa de Leur (Hogeschool van Amsterdam).

De Leur vormt samen met Hans Wessels (UU en Cito) en Hanneke Tuithof (Fontys, UU) de hoofdredactie van Dimensies. Het blad wordt uitgegeven door het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken (LEMM). Het eerste nummer is op 31 januari 2020 gepubliceerd en het tweede nummer verschijnt rond de zomer.

Dimensies richt zich als gratis open-source tijdschrift op leerkrachten in het PO, tweede- en eerstegraads bevoegde docenten in het VO, vakdidactici en studenten aan lerarenopleidingen in het HBO en WO. Ingezonden artikelen worden peer-reviewed door de redactie die bestaat uit vakdidactici en docenten uit de uiteenlopende doelgroepen van het tijdschrift.

De redactie van Dimensies verwelkomt theoretische en empirische artikelen over onderzoek naar vakdidactiek van de mens- en maatschappijvakken. Ook is er ruimte voor beschrijvingen van (onderzochte) vernieuwende lesideeën. Geïnteresseerde auteurs vinden de richtlijnen voor inzendingen op www.dimensies.nu.