290120

Studiedag ‘Filosoferen vandaag’ in België

De Educatieve Master in de Maatschappijwetenschappen van de KU Leuven organiseert op 29 januari in Leuven (België) en op 5 februari in Geel (België) dezelfde studiedag ‘Filosoferen vandaag’. We bekijken in de voormiddag enkele tendensen in de recente filosofie. Prof. dr. Helder De Schutter bespreekt hoe de politiek filosoof Will Kymlicka het liberaal nationalisme combineert met het multiculturalisme en koppelt dat aan hedendaagse maatschappelijke discussies. Dr. Lorenz Demey legt uit hoe de logica zich de laatste decennia heeft ontpopt van een deeldiscipline van de filosofie tot een zelfstandige wetenschap, met velerlei dwarsverbanden naar disciplines zoals taalkunde, psychologie, economie, wiskunde en informatica. In de namiddag kunt u kiezen uit twee workshops over de aanpak van filosoferen in de klas:  Kristof Van Rossem over ‘Luisteren – spreken – denken’ of Dr. Natascha Kienstra over ‘Filosoferen op niveau’.

Meer informatie over het programma en inschrijvingen vind je hier.