191119

NVON Inspiratiemiddag/avond Wetenschapsoriëntatie: hoe ga je het debat met je leerlingen aan?

Tijdens deze inspiratiemiddag georganiseerd door de NVON wordt er onder andere stilgestaan bij nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en de ethische aspecten en morele dilemma’s hierbij.

Inhoud

Nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen, zoals op het gebied van digitale technologie of biotechnologie, hebben elk hun eigen karakteristieken. Ze roepen ook heel vergelijkbare en steeds terugkerende vragen op. Over ethische aspecten en morele dilemma’s, over maatschappelijke gevolgen en onvoorziene consequenties, over de spanning tussen technologische mogelijkheden, individuele behoeften en collectieve waarden.

Het voeren van een gesprek over deze aspecten lijkt niet eenvoudig. Waar te beginnen, bij de technologie of bij de samenleving die we willen? Wanneer te eindigen, als er geen eenduidige of juiste oplossing is? En vooral: hoe zo’n gesprek zinvol te maken en gaande te houden?

Op 19 november delen onderzoekers van het Rathenau Instituut op deze informatiemiddag hun ervaringen met dergelijke gesprekken en debatten. Ze bieden een handreiking voor het voeren en structureren van deze gesprekken en nodigen deelnemers uit om zelf aan de slag te gaan en het gesprek met elkaar te oefenen.

Het Rathenau Instituut houdt zich al ruim 30 jaar bezig met onderzoek en debat over de impact van wetenschap, innovatie en technologie op de samenleving. Pieter van Boheemen houdt zich bezig met ethische en maatschappelijke vragen op het gebied van digitale technologieën; Michelle Habets met ethische en maatschappelijke vragen op het gebied van biotechnologische ontwikkelingen.

Programma

  • 16.30u: Inloop
  • 17.00u: Twee inleidingen: Pieter van Boheemen over digitale technologiën en Michelle Habets over biotechnologische ontwikkelingen (u kiest welke van de twee lezingen u wilt volgen). Wat moeten wij, en onze leerlingen, er van weten? Voor welke beslissingen komen onze 11- tot 18-jarige leerlingen binnen 20 jaar wellicht te staan? Hoe kunnen we ze daar nu het best op voorbereiden?
  • 17.30u: Eenvoudige maaltijd
  • 18.00u: Aan de slag met opstellen van vragen voor leerlingen aangaande dit onderwerp en met vaststellen van de informatie en technische en sociaalwetenschappelijke kijkmodellen / perspectieven waarmee we ze kunnen helpen.
  • 20.00u: Einde

Doelstelling

Docenten meer inzicht geven in de ethische en maatschappelijke vragen op het gebied van digitale technologie of op het gebied van biotechnologische ontwikkelingen, en handvatten geven voor het voeren en structureren van gesprekken hierover met leerlingen.

Doelgroep

Docenten voortgezet onderwijs

Praktische informatie

  • Datum: 19 november, 16.30u – 20.00u.
  • Locatie: Het Zaanlands Lyceum, Vincent van Goghweg 42, Zaandam.
  • Kosten: €25 (zowel voor NVON-leden als voor niet-leden), inclusief eenvoudige maaltijd.
  • Meer informatie en inschrijven via deze link (inschrijven voor 14 november).