4/7/2019

VFVO over Curriculum.nu in NRC

Van de voorzitter, Harm Tiggelaar

“Vandaag (4 juli 2019) in NRC een artikel over de reacties van vakverenigingen op de voorlopige opbrengsten van Curriculum.nu. Achter deze link twee VFVO-reacties die door de journalisten meegenomen zijn in het artikel. Summier, maar toch.

Tot 11 augustus kan nog feedback gegeven worden. Wij hebben dat als vakvereniging al gedaan voor Mens en Maatschappij, Burgerschap en Mens en Natuur, maar de filosofie-inbreng is broodnodig. Dus wederom de oproep: ook als (groep van) individuele docent(en) kan je feedback op de producten geven via de website van Curriculum.nu. Alle feedback wordt meegewogen, dus doe dat vooral!”

Reactie op leergebied Mens en Maatschappij:

De officiële reactie van VGN, vakorganisatie voor leraren geschiedenis: „Het voorstel is te abstract. Begrippen lopen door elkaar. Vakken zijn bij elkaar geveegd en er zijn onderwerpen die niet bij Mens en Maatschappij thuishoren.” De vereniging Filosofiedocenten VFVO: „Er is weinig samenhang.” (NRC, 4 juli 2019)

Reactie op leergebied Burgerschap:

De VGN: „Een groot deel van wat eigenlijk tot de kern van het leergebied Mens en Maatschappij behoort, staat nu bij Burgerschap.” Harm Tiggelaar, voorzitter van de VFVO: „We zijn tevreden wat er gedaan is met onze feedback. Het gaat echt over het aanleren van een attitude tot zelfstandig en kritisch denken in een open relatie tot een ander.” (NRC, 4 juli 2019)