12/6/2019

Certificaat voor filosofische uitblinkers

Heb jij ook een filosofieleerling in je examengroep die een bijzondere filosofische prestatie heeft laten zien tijdens het eindexamen? Vraag dan hier een officieel VFVO-examencertificaat voor deze leerling aan om hem/haar extra in het zonnetje te zetten tijdens de diploma-uitreiking. Deze service geldt alleen voor leden/sympathisanten van de VFVO (lid worden?).

De VFVO stelt een certificaat beschikbaar voor havo-/vwo-leerlingen die:

  • hun CSE filosofie met een 9 of hoger hebben afgerond, en/of
  • voor filosofie een 9 of hoger op hun eindlijst hebben.

Daarnaast biedt de VFVO i.s.m. uitgeverij Lemniscaat een filosofisch boekenpakket* aan aan havo-/vwo-leerlingen die:

  • hun CSE filosofie met een 9,5 of hoger hebben afgerond, en/of
  • voor filosofie een 10 op hun eindlijst hebben.

Heb je een filosofische uitblinker in je examenklas zitten dit jaar? Geef dit uiterlijk woensdag 19 juni aan ons door via deze link. Je ontvangt dan per email een door de voorzitter ondertekend VFVO-certificaat in PDF-formaat. Deze dien je zelf voor de diploma-uitreiking op net papier uit te printen en te ondertekenen. Het boekgeschenk (indien van toepassing) ontvang je per post op school.

Uiteraard hoopt de VFVO certificaten uit te kunnen reiken!

 

* Op dit moment zijn wij nog in onderhandeling met Lemniscaat en is de verstrekking van boekenpakketten nog onder voorbehoud.