100519

Symposium “Wat is echt de moeite waard om te onderwijzen?”

Moeten specifieke vakinhouden centraal staan in het curriculum (traditionele benadering)? Of zouden juist vakoverstijgende thema’s en brede vaardigheden, zoals creatief en kritisch denken, de kern moeten zijn (progressieve benadering)? Het nationale en internationale onderwijsdebat zit al meer dan een eeuw gevangen in een tijd- en energievretende pendelbeweging tussen een traditionele en progressieve benadering. Je bent van harte uitgenodigd op vrijdag 10 mei a.s. voor een symposium waarin we een derde weg presenteren om deze onproductieve pendelbeweging te beëindigen. Zie bijlage voor meer informatie over de inhoud van het symposium en de derde weg zoals die is uitgewerkt in het boek “Wat is echt de moeite waard om te onderwijzen“.

Datum: vrijdag 10 mei 2019
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: City Resort Hotel, Bargelaan 180 in Leiden