23/5/2019

Notulen examenbesprekingen

In de bijlagen vind je de notulen van de eindexamenbesprekingen op 22 mei jongstleden in Utrecht.

NB. Deze notulen hebben geen officiële status. Zij geven slechts weer hoe er door docenten over het eindexamen wordt gedacht, op basis van de antwoorden van hun leerlingen.  Hoewel deze notulen steun kunnen bieden bij het nakijken en eventueel bij een discussie met de tweede corrector blijft het correctievoorschrift leidend voor beoordeling van de gegeven antwoorden.

Veel succes met de correctie en tweede correctie verder!