4/2/2019

Oproep veldraadpleging nieuwe syllabus Havo

Vanaf 2022 zal het eindexamenonderwerp op de Havo ‘Democratie: vrijheid, gelijkheid, voor wie?’ zijn. De syllabuscommissie heeft dit nieuwe onderwerp uitgewerkt in een conceptsyllabus. Bijzonder aan deze conceptsyllabus is dat dit de eerste syllabus filosofie is in de nieuwe opzet: behalve eindtermen is ook een uitgebreide stofomschrijving opgenomen. In voorgaande syllabi werden de eindtermen vastgesteld op basis van de tekst van een boek dat vooraf in opdracht geschreven werd. Nu is dit proces omgedraaid. Daarmee is het voor docenten dus ook mogelijk bij de eindtermen en stofomschrijving een boek te schrijven of lesmateriaal te ontwerpen.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) legt de conceptversie van de nieuwe syllabus graag voor aan docenten. Via een digitale enquête kunnen jullie een reactie geven op de opzet en inhoud van de conceptsyllabus. De syllabuscommissie bespreekt de reacties en verwerkt ze waar mogelijk.

Je kunt de digitale enquête via deze link bereiken.

Naast de nieuwe syllabus heeft de commissie een verantwoording geschreven. Beide documenten kun je downloaden na het openen van de enquête. De syllabuscommissie en het CvTE zien ernaar uit veel reacties van docenten te ontvangen.