15/2/2019

Oproep CvTE voor nieuw examenonderwerp VWO

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) kiest in 2019 een nieuw onderwerp voor het centraal examen filosofie vwo 2024. Daarom worden filosofen en andere betrokkenen bij het filosofie – zoals Filosofiedocenten in het VO – uitgenodigd om een onderwerp in te dienen. Aanwijzingen voor de inhoud en vorm van de voorstellen vind je hier. Ook is in deze uitnodiging informatie over werkwijze en planning van het keuzeproces opgenomen. Je kunt uw voorstellen indienen tot en met 23 mei 2019.