270919

VFVO studiedag ‘Filosofische gesprekstechnieken’

De jaarlijks terugkerende studiedag op de laatste vrijdag van september staat deze keer in het teken van filosofische gesprekstechnieken. Bij dezen nodigt de studiedagcommissie alle leden, sympathisanten en student-leden uit om deel te nemen. Hieronder vind je alle benodigde praktische informatie, een beschrijving van de aangeboden workshops en een link naar het online inschrijfformulier.

Programma

09:45 – 10:15:  inloop met koffie en thee
10:15 – 11:00:  plenaire opening

– Update over veranderingen in het eindexamen VWO | Frans
– ‘A Community of Ethics Teachers in Europe’ | Floris
– Ontwikkelsessie lesmateriaal | Stijn
– Spinoza! | Chester

11:00 – 11:15:  koffiepauze
11:15 – 12:45:  workshopronde 1
12:45 – 14:00:  lunch
14:00 – 15:30:  workshopronde 2
15:30 – 16:00:  afsluiting

– De Jonge Denkers | Chester
– VFVO-conferentie ‘Het goede leven & de vrije markt’ | Hélène
– Nederlandse Filosofie Olympiade | Floris
– Agora | Ine

16:00:  borrel

Locatie

Meeting Plaza Utrecht, nabij station Utrecht Centraal.
Je kunt Meeting Plaza vinden bij kantooringang Janssoenborch, naast de Action in Hoog Caterijne. Zie routefilmpje.

Workshops

Er is ruimte om aan twee verschillende workshops deel te nemen. Op het inschrijfformulier word je gevraagd om drie voorkeurworkshops aan te geven. Wij zullen ons best doen om iedereen zoveel mogelijk bij workshops van eerste en tweede keuze te plaatsen. Bij het gebrek aan animo voor een bepaalde workshop behoudt de organisatie zich het recht om de betreffende workshop te laten vervallen.

 1. Filosoferen op niveau
  In haar promotieonderzoek onderscheidt Natascha Kienstra (vakdidacticus aan de Radboud Universiteit) verschillende niveau’s van filosoferen van leerlingen. Hoe herken en bewerkstellig je als docent het door jou gewenste niveau van filosoferen tijdens filosofische gespreksvoering in de klas? In deze workshop krijg je door Natascha Kienstra praktische handvatten aangereikt om tijdens de les in te zetten.
 2. CoPI
  Tijdens deze workshop maak je onder leiding van Don Kwast (docent filosofie en auteur van Denklicht) kennis met de CoPI-methode (Community of Philosophical Inquiry). Het is een methode die door Catherine McCall ontwikkeld is om met groepen kinderen te filosoferen. Uitgangspunt in haar methode is dat denken het best proefondervindelijk geleerd kan worden, dus zonder deelnemers op mogelijk denkfouten te wijzen. Het doel is niet consensus of tot oplossingen komen, het doel is twijfel te zaaien en verwarring te vergroten door onverwachte invalshoeken te onderzoeken. Na deelname aan één gesprek ben je nog niet in staat zelf een community te leiden, maar het kan je wel op ideeën brengen voor lessen.
 3. De waarde van debatteren in de filosofieles
  Tijdens deze workshop ga je onder leiding van Floris Velema (docent
  filosofie en voorzitter van de Nederlandse Filosofie Olympiade) in gesprek over de waarde van debatteren tijdens de filosofieles en over de vraag wat een debat filosofisch maakt. Daarnaast werk je samen met collega’s aan een vertaling van de kerndomeinen van het filosofiecurriculum in bruikbare debatstellingen die je in je eigen lespraktijk kan toepassen.
 4. Belichaamd gesprek
  Tijdens deze workshop onder leiding van Martijn Balm (docent filosofie met theaterervaring) onderzoek je de rol van fysieke houding bij het laten slagen van een filosofisch gesprek: hoe kun je, als leerling en als docent, je lichaam inzetten om een open of kritische denkhouding te bewerkstelligen? Hoe kan een goede klassenopstelling bijdragen aan een goed filosofisch gesprek?
 5. Met leerlingen reflecteren op filosofische gesprekken
  Wat maakt een gesprek kritisch, filosofisch of betekenisvol? Welke vaardigheden en houdingen zijn daarvoor nodig, zowel van docent als van leerlingen? In deze workshop onder leiding van Floor Rombout (docent filosofie en promovendus vakdidactiek) gaan we in op deze vragen en gaan we aan de slag met werkvormen om met je eigen leerlingen te reflecteren op de gesprekken in de klas, zodat ook zij zich bewuster worden van hun gespreksvaardigheden.
  N.B. Deze workshop is niet toegankelijk voor docenten die deelnemen aan het promotieonderzoek van Floor Rombout.
 6. Video-analyse van je eigen gedrag als gespreksleider
  ‘Stel ik wel de juiste vragen aan mijn leerlingen tijdens een filosofisch gesprek? Wat kan ik doen om meer leerlingen actief aan het gesprek te laten deelnemen? Hoe kan ik het gesprek verder brengen als het dreigt dood te slaan?’ Tijdens deze workshop analyseer je samen met collega-docenten je eigen gedrag als filosofisch gespreksleider op basis van zelf meegebrachte videobeelden van een filosofisch gesprek in jouw klas. Doel is om tot concrete, persoonlijke tips te komen om een betere gesprekleider te worden. Deze workshop zal worden geleid door Stephan de Groot (docent filosofie).

Kosten en inschrijving

Kosten voor deelname zijn €100,- voor leden en sympathisanten. Student-leden betalen een gereduceerd tarief van €50,-. Voor de bekostiging van de studiedag kun je een beroep doen op je persoonlijke scholingsbudget. Deelnemerskosten zijn inclusief koffie en thee, uitgebreide lunch en borrel. Ben je nog geen lid van de VFVO, maar wil je als filosofiedocent wel graag deelnemen aan de studiedag? Word hier dan eerst lid van de vakvereniging.

Meld je aan voor de studiedag via dit online inschrijfformulier. Aanmelden kan t/m 19 september.
Je kunt je inschrijving kosteloos annuleren t/m donderdag 19 september door te mailen naar ledenadministratie@vfvo.nl. Mocht je je inschrijving niet tijdig geannuleerd hebben en toch niet kunnen deelnemen aan de studiedag, dan zijn wij genoodzaakt om de volledige deelnemerskosten in rekening te brengen i.v.m. reeds gemaakte kosten.