29/12/2018

VFVO 20 jaar

Precies 20 jaar geleden, op 29 december 1998, werd het bestaan van de Vereniging van Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs (VFVO) door Anner Damen en Huib Schwab bij de notaris vastgelegd. Een mooi moment om onszelf te herinneren aan de statutaire doelstelling van onze vereniging:

Artikel 2

 1. Het doel van de vereniging is:
  1. het bevorderen van het onderwijs in de filosofie in het voortgezet onderwijs;
  2. kwaliteitsversterking, innovatie en ontwikkeling van het filosofieonderwijs;
  3. het leraarschap kwalitatief te waarborgen en verder te ontwikkelen.
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontplooien van onder meer de volgende activiteiten
  • het informeren van de leden over allerlei ontwikkelingen op het gebied van filosofie en onderwijs;
  • het initiĆ«ren van menings- en besluitvorming aangaande allerlei aspecten van filosofie en onderwijs;
  • het organiseren van netwerken;
  • het stimuleren van materiaalontwikkeling;
  • het (mede) ontwikkelen van didactische kennis;
  • het organiseren of doen organiseren van scholingen, cursussen, bijeenkomsten en werkgroepen en/of het deelnemen daaraan;
  • het geven van voorlichting aan derden (scholen, ouders etcetera);
  • het overleggen met relevante instanties (overheid, inspectie, vvvo, cito, slo, etcetera);
  • het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere organisaties met hetzelfde doel;
  • het participeren in voorbereidingen voor het registerleraarschap;
  • het initiĆ«ren van experimenten;
  • het onderhouden van contacten met buitenlandse zusterverenigingen;
  • het verlenen van steun aan leden bij het ontwikkelen van het vak op school;
  • het steunen van leden bij hun beroepsuitoefening;
  • het monitoren van de lerarenopleiding(en);
  • het ontwikkelen en exploiteren van een onderzoeks- en ontwikkelingsinstituut;
  • het uitgeven of het doen uitgeven van een aldan niet periodieke publicaties;
  • het propageren van filosofieonderwijs;
  • het steunen en/of ondersteunen van leden bij hun beroepsuitoefening.