20/12/2018

Aankondiging wijziging syllabus filosofie VWO 2020

Bij verschijning van het boek Het goede leven en de vrije markt (november 2018) bleek dat de uitgave op enkele punten afwijkt van de tekst zoals die beschikbaar was bij het vaststellen van de syllabus medio 2018. Hierom heeft het CvTE besloten enkele aanpassingen in de syllabus aan te brengen, waaronder het verwijderen van de eindtermen 67 en 68 die verwijzen naar de primaire tekst van Heidegger die in de uiteindelijke versie van het boek ontbreekt. Ook worden er in de syllabus nieuwe verwijzingen naar enkele paragrafen in Het goede leven en de vrije markt aangebracht. Zie hier.

De ‘nader vastgestelde’ syllabus vwo voor 2020, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, wordt begin juli 2019 gepubliceerd op Examenblad.nl.