30/9/2018

Het resultaat van de studiedag binnenkort op de website

 

Vrijdag 28 september vond in Utrecht de jaarlijkse VFVO-studiedag plaats. Dit jaar rond het thema ‘De vereniging als vindplaats van vakmanschap en inspiratie’. De dag startte met een korte ALV, waarin o.a. de nieuwe website werd gepresenteerd en de contributie voor 2019 is vastgesteld.

De feitelijke studiedag werd afgetrapt door Don Kwast die een korte lezing hield naar aanleiding van zijn boek ‘Denklicht. Pleidooi voor filosofisch onderwijs’. Na de verschillende rollen van de filosofiedocent te hebben uiteengezet, werd hij kritisch ondervraagd door vakdidactici Philippe Boekstal en Eva-Anne Le Coultre en docenten uit de zaal: kun je wel echt een neutrale positie innemen als gespreksleider in een filosofisch gesprek? Is het gebruik van filmpjes in de les iets nastrevenswaardigs of is het juist goed om talig tegenwicht te bieden tegen de beeldcultuur van jongeren?

In de middagsessie konden deelnemers kiezen tussen een workshop over het toetsen van kritisch denken in het examen filosofie o.l.v. van Frans van Dorp (Cito) of het gezamenlijk werken aan lesmateriaal voor de domeinen Sociale filosofie, Kennisleer en Wijsgerige antropologie. Er zijn mooie lessen gemaakt. De ontwikkelde lessen worden binnenkort geplaatst in de lessenbank op deze site. Zo wordt de VFVO-site een echte vindplaats voor vakmanschap.

Harm Tiggelaar
Nienke van Dijken