30/9/2018

ALV stemt in met contributievoorstel 2019

Op 28 september 2018 vond voorafgaand aan de studiedag een tussentijdse ALV plaats. Hoofdreden was het in stemming brengen van het contributievoorstel voor 2019. Het contributievoorstel is zonder bezwaren vanuit de vergadering aangenomen. Daarmee is de contributie voor 2019 vastgesteld op:

  • €50,- voor reguliere leden
  • €47,- voor sympathisanten
  • €20,- voor student-leden (voor studenten van de lerarenopleiding tot 30 jaar, voor maximaal 2 jaar)