Lesmateriaal met:

Kants kentheorie in woord en gebaar

Leerlingen beelden Kants kentheorie uit in een zelfgemaakt toneelstuk en bediscussiëren vervolgens met de klas de juistheid ervan.

Kernbegrippen

Kantkennistheoriekentheorie

Herbert Marcuse over valse behoeften

Deze les gaat over Herbert Marcuse en zijn kernbegrip van ‘valse behoeften’. De les begint met een experiment waarin de leerlingen hun telefoons moeten inleveren, om zo een discussie te provoceren. Vervolgens worden de kernbegrippen uitgelegd aan de hand van concrete voorbeelden en opdrachten in de les.

Eventueel kun je in een tweede les het onderwerp verdiepen door de primaire tekst van Kessels over Marcuse en valse behoeften te lezen.

Kernbegrippen

consumptiemaatschappijHerbert Marcusekapitalismekritiekmarxismerepressieve tolerantievalse behoeften

Dilthey en de hermeneutiek

In deze lessenserie gaan de leerlingen actief te werk met de hermeneutische methode. In de eerste les krijgen ze een uitleg over de hermeneutiek. In de tweede les moeten ze de hermeneutische methode toepassen op concrete voorbeelden. In de derde en laatste les gaan ze een primaire bijbeltekst uitleggen aan de hand van de hermeneutische methode.

Kernbegrippen

Diltheygeesteswetenschappenhermeneutiekhermeneutische cirkelhermeneutische methodeinterpretatienatuurwetenschappen

De empirische cyclus

Met deze les kunnen de leerlingen hun eerste kennismaking met de empirische cyclus verwerken aan de hand van een klassikale opdracht in de les.

Kernbegrippen

deductieempirische cyclusinductie