291121

Aankondiging extra ALV

 

Het bestuur nodigt jullie uit voor de algemene ledenvergadering op 29 november 2021, om 20.30 uur. 

Op deze vergadering zal uitsluitend aan de orde komen:

  1. het voorstel tot wijziging van de statuten van de vereniging overeenkomstig het concept opgesteld door Zuidbroek B.V.
  2. het voorstel tot machtiging van ieder bestuurslid van de vereniging zomede iedere jurist of paralegal van Zuidbroek B.V. de akte van statutenwijziging te verlijden.

De vergadering zal tot 21.00 uur duren.

Een week voor de vergadering zenden wij:

  • een bericht met een stembutton, en
  • een link waarmee u aan de algemene ledenvergadering via teams kunt deelnemen.

De nieuwe statuten zijn als bijlage verstuurd in de afgelopen nieuwsbrief