Belangrijke data

Zet de volgende data alvast in je agenda!

Datum Tijd Omschrijving
Woensdag 17 mei 2017 09:00 - 12:00 CSE Filosofie HAVO
Vrijdag 19 mei 2017 09:00 - 12:00 CSE filosofie VWO
Woensdag 24 mei 2017 17:15 - 22:00 Examenbespreking VWO (18:00 - 20:00) en HAVO (20:00 - 22:00) en wees vooraf welkom (vanaf 17:15) om even samen bij te praten. Zie mail aan leden voor praktische info. Niet ontvangen? Stuur bericht aan info@vfvo.nl.
Donderdag 25 mei 2017 25 t/m 28 mei 2017 Internationale Filosofie Olympiade (IPO) Rotterdam http://ipo2017.nl/
Vrijdag 29 september 2017 Hele dag Studiedag voor leden: Filosofisch schrijven in de klas
Vrijdag 29 september 2017 Ochtend ALV

 

 
copyright © 2010 Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs. Alle rechten voorbehouden.