Actueel

Filosofieles.nl 

In de loop van het huidige en volgend schooljaar zal er worden gebouwd aan een site met een groot bestand van filosofielessen, gemaakt, ingedeeld en geredigeerd door filosofiedocenten. Voor de ontwikkeling van het vak filosofie en het vakmanschap van filosofiedocenten van grote waarde. De ervaring leert dat het samen ontwerpen van lessen inspireert, zorgt voor kritische reflectie en nieuwe ideeën geeft over en voor filosofie-onderwijs. We zoeken mensen die mee willen bouwen in de tweedaagsen die hiervoor georganiseerd worden.

Voorlopig programma van de tweedaagsen

De komende twee schooljaren (17/18 en 18/19) worden er 8 zulke tweedaagsen georganiseerd, van vrijdagmiddag (rond 17.00) tot zaterdagavond 17.00, bij de ISVW in Leusden (vlakbij Amersfoort). Hier komen steeds ongeveer 15 filosofiedocenten samen, om te werken aan lessen in een wisselend domein van de filosofie. In de agenda (zie 'belangrijke data') staan de weekenden aangekondigd. 

We vragen van iedereen die komt om zelf een laptop mee te nemen, en tenminste drie uitgewerkte lessen (of lessenseries) op het gebied van het betreffende domein.  

Vrijdag 

17.00 – 17.30 aankomst en inchecken bij Landgoed ISVW

17.30 – 18.30 welkom, kennismaking, inleveren onderwerpen van lessen

18.30 diner

20.00 – 21.00 korte uitleg didactisch kader en format voor de site

Zaterdag

8.30 – 9.30 ontbijt en uitchecken

9.30 – 9.45 uitleg rooster en indeling

10.00 – 12.00 eerste ronde: lessen vergelijken, samenstellen, selecteren

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 15.00 tweede ronde (idem)

15.30 – 17.30 derde ronde (idem)

17.30 gezamenlijke afsluiting, nabespreken en evaluatie

18.00 einde van het programma

 

Zie bij 'onderwijs' voor meer informatie over 'hoe, wie, waar, wanneer' - en om je aan te melden voor een of meerdere weekenden!   

 

VFVO-Conferentie: Identiteitsvorming in onderwijs! 

Hoe kunnen we als docent opgroeiende mensen helpen hun mens-zijn vorm te geven? Wat kan een school betekenen om een eigen identiteit te vinden in onze wereld? Kom ook naar een grootse conferentie over Identiteitsvorming in onderwijs! 

Onze Denker des Vaderlands, René ten Bos, zal ons prikkelen hoe school ons denken beïnvloed - gevolgd door vele workshops van filosofen, onderzoekers en onderwijs-deskundigen. Voor inspiratie én praktische handreikingen om bezig te gaan met de rol van identiteit in ons onderwijs. Tijd om ons dieper te verwonderen - wellicht de sleutel tot een antwoord? Doe mee!


(zie bij 'Onderwijs' voor de hele uitnodiging en praktische informatie)

 


VFVO/NVON-conferentie 'Wetenschapsoriëntatie in tijden van nepnieuws' 

De NVON (BC Wetenschapsoriëntatie) organiseert haar eerste conferentie in samenwerking met de VFVO - op 22 maart van 14.30 tot 20.00 uur. Het programma van deze conferentie bestaat uit twee algemene lezingen (van Herman de Regt & Silvère van der Maarel), twee keer een half uur verschillende pitches en een plenaire afsluiting. 

 

Hier kunt u meer informatie vinden: https://nvon.nl/cursus/conferentie-wetenschapsorientatie-in-tijden-van-nepnieuws.

 

 

 

Essaywedstrijd NVBe voor leerlingen bovenbouw HAVO/VWO

Ter gelegenheid van haar vijfentwintigjarige bestaan organiseert de Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek (NVBe) een essaywedstrijd voor leerlingen van de bovenbouw van HAVO en VWO (klas 4 en hoger).

“Wat voor samenleving zie je voor je als je aan de toekomst denkt, en wat zullen daarin de bio-ethische kwesties zijn: kwesties van goed en kwaad betreffende het leven, de zorg, dieren, technologie? Denk out-of-the-box, laat je fantasie de vrije loop, vertel ons wat wij, van boven de 20, niet kúnnen weten! En werk het zo uit, dat wij het ook goed kunnen snappen.”

Zie bij 'Onderwijs' (volg menu links) voor meer informatie over de essaywedstrijd.


Essaywedstrijd Kiesraad 'Verkiezingen van de toekomst'

In 1917 werd in Nederland het algemeen kiesrecht ingevoerd voor mannen en in 1919 ook voor vrouwen. Een mooi moment om terug te kijken - en ook om vooruit te blikken. De kiesraad nodigt leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs daarom uit om een essay te schrijven. Hoe ziet te toekomst van verkiezingen eruit? Of misschien is er een alternatief? 

Op www.kiesraad.nl/essaywedstrijd meer informatie. ProDemos (zie prodemos.nl) stelt materiaal beschikbaar en vanuit de Kiesraad kan er ook iemand op school langskomen voor een lezing / workshop of anderszins. Neem daarvoor contact op met Heleen Hormann (heleen.hormann[at]kiesraad.nl).


 
copyright © 2010 Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs. Alle rechten voorbehouden.