Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs

Filosofie mag zich als vak in het voortgezet onderwijs in een toenemende populariteit verheugen. Het aantal scholen dat filosofie aanbiedt groeit gestaag. Filosoferen is immers een bijzonder betekenisvolle en plezierige activiteit, want het gaat om een liefdevol verlangen naar wijsheid. Ieder leren en ieder vak staat of valt met goede docenten en de juiste voorbeelden. De Vakvereniging van Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs wil filosofie als schoolvak versterken, de docenten ondersteunen en de kwaliteit waarborgen en vergroten. Naast relevante informatie voor docenten en scholen biedt deze site een platform om het nodige aan vakinhoud en werkvormen uit te wisselen.

Heeft u kopij voor de site, zoals goede toetsen (ovv niveau en thema), leuke lessen, lesvormen, debatstellingen, goede voorbeelden bij de theorie, interessante filmpjes, ideeën, enz. stuur ze op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs

Nu in 'onderwijs', het besloten ledengedeelte voor de uitwisseling van onderwijsmateriaal:

 Een proefexamen Mondiale Rechtvaardigheid H 1 t/m 4, gemaakt door Tjeerd van de Laar 

 

 
copyright © 2010 Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs. Alle rechten voorbehouden.