Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs

Filosofie mag zich als vak in het voortgezet onderwijs in een toenemende populariteit verheugen. Het aantal scholen dat filosofie aanbiedt groeit gestaag. Filosoferen is immers een bijzonder betekenisvolle en plezierige activiteit, want het gaat om een liefdevol verlangen naar wijsheid. Ieder leren en ieder vak staat of valt met goede docenten en de juiste voorbeelden. De Vakvereniging van Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs wil filosofie als schoolvak versterken, de docenten ondersteunen en de kwaliteit waarborgen en vergroten. Naast relevante informatie voor docenten en scholen biedt deze site een platform om het nodige aan vakinhoud en werkvormen uit te wisselen.

Heeft u kopij voor de site, zoals goede toetsen (ovv niveau en thema), leuke lessen, lesvormen, debatstellingen, goede voorbeelden bij de theorie, interessante filmpjes, ideeën, enz stuur ze op.

 

De serie artikelen uit de Trouw over scepticisme, "Hoe weet je dat eigenlijk?" staat in het onderwijs gedeelte bij 'Trouw artikelen Scepsis' 'VWO 6'.

De hoofdredactie van de Trouw heeft de artikelen ter beschikking gesteld aan de VFVO, voor filosofiedocenten in de les, maar mogen niet worden verspreid. 

 

 

 * De VFVO nodigt u uit voor een studiedag op vrijdag 30 september 2016. Centraal thema is de fundering en versteviging van het vak filosofie. Zie: 'actueel'.  
* Ook is er 2 november een algemene leden vergadering waarvoor u van harte uitgenodigd bent (het programma volgt). 

 

Achter het beveiligde gedeelte 'Onderwijs' nu Schoolexamens Scepticisme, een Inhaalexamen en een Antwoordmodel. Gemaakt door Martijn Pieterse, Tjeerd van de Laar,  Karen van Wichen, Wendy Jansen-Olivier en Daan Molenaar.

 

 

 

 

Grote vraag blijft er naar meer proefexamens 'Scepticisme'. Als docenten met ervaring kunnen wij samen zo'n examen in elkaar zetten. Komt u geschikte teksten tegen, bedenk daar mooie vragen bij en stuur ze, ovv cse-vragen scepticisme, ook naar: jmj.hogenbirk@gmail.com

 

Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs

Nu ook in 'onderwijs', het besloten ledengedeelte voor de uitwisseling van onderwijsmateriaal:

 Een proefexamen Mondiale Rechtvaardigheid H 1 t/m 4, gemaakt door Tjeerd van de Laar 

 

 
copyright © 2010 Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs. Alle rechten voorbehouden.